Facebookta Paylaş
TEMA Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz “Anız Yakmayın” 07.07.2021

Buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte TEMA Vakfı Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz, çiftçilere “Anız yakmayın” çağrısında bulundu. Her hasat mevsiminde anız yakılması sonucu toprak ve çevrenin büyük zarar gördüğünü belirten Deniz, "Her yıl buğday ve arpa hasadı mevsiminde, birçok tarım alanında hasat sonrası tarlada kalan değerli sap ve samanlar bazı üreticiler tarafından yakılarak yok ediliyor. Maliyetsiz gibi görünen anız yakma alışkanlığı, aslında tarım topraklarının özellikle en verimli üst tabakasındaki canlı aktivitesi ile organik madde miktarının azalmasına ve toprağın bozulumuna sebep olduğu için her geçen yıl verimin düşmesine sebep oluyor. Bu da daha fazla kimyasal gübre ve daha fazla tarım ilacı kullanılmasına neden olarak uzun vadede çok daha fazla maliyete sebep oluyor. Toprağa geri dönülmesi zor hasarlar veriyor. Yakılan anızlar sonucu oluşan hava kirliliğinin insanlara ve diğer canlılara verdiği zarar ise apayrı bir sorun” dedi.

TEMA Vakfı Kozan İlçe Sorumlusu Deniz, anız yakılması konusunda görüşlerine şu ifadelerle devam etti: “İlimizde, özellikle ilçemiz Kozan'da, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere son yıllarda anız yakılması büyük ölçüde azaldı. Bundan mutluluk duyuyoruz. Fakat Kozan merkezden uzaklaşıldıkça bu zararlı yöntemin devam ettirildiğini üzülerek görmekteyiz. Anız yakmak, özellikle ormana sınır olan tarım alanlarında, tarladan sıçramak sureti ile orman yangınlarına da yol açabiliyor. Bu nedenle anızları yakma alışkanlığının doğaya, ormanlara, çevreye ve tarım arazilerine verdiği zararlar konusunda üreticileri bilinçlendirmek vatandaşlık görevimiz olduğu gibi aynı zamanda hepimizin sorumluluğudur. Valilikler ve İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından da her yıl anız yakılmaması ile ilgili genelgeler yayınlanmakta, gerekli duyurular yapılmaktadır. Ancak tüm bu tedbirlere rağmen hala bazı üreticiler tarafından anız yakılmaya devam edildiğini görmekteyiz.

Doğaya, hayvanlara, insanlara kısaca tüm ekosisteme zararlı olan bu alışkanlığın tamamen bitirilmesi için çiftçilerin devlet tarafından desteklenmesi ve eğitimlerin artması önemlidir. Anızın bir organik madde olarak toprağa karıştırılması ya da bazı ürünlerde anıza doğrudan ekim gibi tedbirlerin uygulanabilirliği araştırılmalı, uygun arazi ve ürün koşullarında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca anız yakma döneminde denetimlerin sıkılaştırılması ve anız yakma cezalarının uygulanması da oldukça önemlidir. Bu konuda vatandaşlara da görevler düşmektedir. Anız yakma ile karşılaştıklarında bu durumu en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerininse bu konuda denetimlerini sıklaştırması anız yakma vakalarının azalması açısından oldukça önemlidir.

Sürdürülebilir tarım, yaşanılabilir bir çevre için anız yakılması artık son bulmalıdır. Unutulmamalı ki anız yakma ile yakılan sadece anız değil, gıda güvenliğimizin temeli olan verimli tarım topraklarımızdır" dedi.