Demokrat Eğitimci
Sacit ÖZTÜRK
Facebookta Paylaş Makale Listesi
MUTLULUK31 March 2021 Wednesday

Birleşmiş Milletler 149 ülke arasında yaptığı,

Ülkelerdeki kişi başına geliri, sosyal desteği, yaşam süresi, özgürlük, yardımlaşma, yolsuzluk algısı gibi kriterlerin değerlendirilmesi ile belirlenen, dünya mutluluk raporunu açıkladı.

Bu rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, en mutsuz ülkesi Afganistan’mış,

•••

Dünyanın en güzel yerlerinde yaşayabilirsiniz ama,

Sizin üniversiteniz sus pussa,

Sizin burjuvaziniz sinsiyse,

Sizin dincileriniz dizginsizse,

Sizin aydınınız sinmişse,

Sizin medyanız yandaşsa,

Sizin ahaliniz kul haline gelmişse,

Sizin yoksulunuz örgütsüzse,

Sizin sanatçılarınız korkaksa,

Sizin demokratınız eften püftense,

Sizin sendikanız sararmışsa,

Sizin emekçiniz arkasızsa,

Sizin direneniniz yapayalnızsa,

Sizin doğanız öksüz bırakılmışsa,

Sizin yağmacınız zalimse,

Sizin devrimciniz bin parçaysa,

Çağlar öncesinden gelen “beni sen yapan, sonra beni ve seni biz yapan” bir öğretiniz de yoksa,

Dünyanın en mutsuz toplumlarından biri olarak yaşarsınız.

Türkiye gibi 104. sırada yer alırsınız.

•••

Öğrenci Andı'nı dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip yazdı.

İlk olarak 23 Nisan 1933 yılında okutuldu.

1972 ve 1997 yılında değişikliğe uğradı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın,

2013 yılında çıkardığı yönetmelikle,

1933'ten beri ilköğretim okullarında okunan öğrenci andı kaldırılmıştı.

Eğitim sendikaları Danıştay’a dava açmıştı.

Danıştay 8. dairesi de, 2018 yılında andımızı kaldıran yönetmeliği oy çokluğu ile iptal etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyiz etti.

Temyiz üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi.

Kurul da andımız ile ilgili nihai kararı 12 Mart 2021 günü verdi.

Andımız okullarda okutulamaz dedi.

•••

İmparatorlukların yıkılması sonucu kurulan devletlerde, yaşayan çeşitli ırk ve dinlerden bireylerin azınlık ayrımcılığı yapmayı bırakıp çoğunlukla kaynaşması amacı ile yazılan,

İlk andımız, 22 sözcükten,

Son andımız ,37 sözcükten oluşur.

37 sözcüğün hangisi sizi rahatsız etti.?

Yoksa sizi “doğruyum” demek mi rahatsız etti?

Eğer doğru olabilseydik, kul hakkı yemezdik.

Yoksa sizi “çalışkanım” demek mi rahatsız etti?

Eğer çalışkan olabilseydik açlık, yokluk, fukaralık olmazdı.

Yoksa sizi “küçükleri koruyalım” demek mi rahatsız etti?

Eğer küçükleri koruyabilseydik, bir kereden bir şey olmaz denmezdi.

Yoksa sizi “yurdumu milletimi çok severim” demek mi rahatsız etti?

Eğer yurdu sevseydik milletin varını yoğunu yok pahasına satmazdık.

Yoksa sizi “Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğim” demek mi sizi rahatsız etti?

Eğer Atatürk’ün yolundan ayrılmasaydık,

1938 yılında Çin’e aşı gönderen ülke olmaktan çıkıp 83 yıl sonra Çin’den aşı gelmesini bekleyen ülke olmaz,

Bir gecede cebimizde ki para buharlaşmaz,

İstanbul sözleşmesi bir kişinin kararıyla kalkmaz, kadınlarımız kaderlerine terk edilmezdi.

Yoksa sizi Reşit Galip ismi mi rahatsız etti?

•••

Sık sık okuduğum Gandhi'nin şu sözlerini bir kez daha hatırlatmak isterim;

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.