Demokrat Eğitimci
Sacit ÖZTÜRK
Facebookta Paylaş Makale Listesi
PUT15 April 2021 Thursday

Karanlık dehlizlerden, sokaklara gönderilen,

Aklı bağlı, fikri esir tipler okullarımızı hedef aldı.

Tekirdağ ili Marmaraereğlisi İlçesinde,

Önce bir İlkokuldaki Atatürk büstüne saldırır.

Bahçede bulunan Atatürk büstüne çekiçle zarar verir.

Okul duvarına;

“Allah put yapmayı yasakladı. Müslüman put yapmaz”,

Büstün üzerine;

"Atatürkçülük putperestliktir" yazar.

Sonra bir Ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine de yazılar yazar.

Bunlarla yetinmez,

Bir Lise bahçesindeki Atatürk büstüne kova geçirir.

Büstün üzerine "Firavun, put" yazar.

Bu saldırılar ilk kez de olmaz.

•••

1500’lü yıllara kadar dünyanın değişik yerlerindeki ülkelerde yaşam standartları bir birine benzer.

1500’lü yıllarda başlayan bilimsel devrimi,

1800’lü yıllarda başlayan endüstriyel devrimi gerçekleştiren toplumların yaşam standartları değişti.

Bilimsel ve endüstriyel devrimin mantığını kavrayan toplumlar sürekli gelişti.

Anlayamayan toplumlar geri kaldı.

Bu iki farklı sosyal olgu, toplumlarda derin farklılıklara neden oldu.

•••

‘’1600’lü yıllarda Osmanlı medreselerinde, fen ve matematik öğretiminin meşru olup olmadığı tartışılıyordu,

1600’lü yıllarda ,Avrupa’da Harvey kan dolaşımını,

Toriçelli cıvalı barometreyi buldu.

•••

1600’lü yıllara gelmeden Takiyüddin’in yaptığı ve Avrupa’da benzeri olmayan gözlemevi,

Kadızadelerin “Uğursuzluk getirir, yıkılmalıdır.” şeklindeki kışkırtmalarıyla yıkıldı.

1600’lü yıllarda Alman Kepler güneş sistemi yasalarını keşfetmişti.

•••

1600’lü yıllarda Osmanlıda, Hızır peygamberin sağ olup olmadığı tartışılıyordu.

1600’lü yıllarda Avrupa’da Gueriche ilk jeneratörü,

Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı.

•••

1600’lü yıllarda Osmanlıda, hazreti peygambere saygı olsun diye ‘’Sallallahu aleyhi vesellem’’

Demenin gerekli olup olmadığını tartışılıyordu.

1600’lü yıllarda Avrupa’da Pascal, ilk hesap makinesini,

Newton, yerçekimi yasasını buldu.

•••

1700’lü yıllarda Osmanlıda, Hz. peygamberin anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeyeceği tartışılıyordu.

1700’lü yıllarda Avrupa’da Newton, ”Optik” adlı kitabını yayımladı.

Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı.

•••

1700’lü yıllarda Osmanlıda firavunun imanla ölüp ölmediği tartışılıyordu.

1700’lü yıllarda Avrupa’da J.Watt, uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı,

Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğunu gerçekleştirdiler.

•••

Osmanlı bu yüzyıllarda Muhyiddin Arabî’nin Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilmeyeceğini tartışırken,

Avrupa’da Trevithick, ray üzerinde giden ilk treni (1804) yaptı.

•••

Bu yüzyıllarda Osmanlı kahve ve tütünün haram olup olmadığını tartışırken,

Avrupalı stetoskobu ( Kalp ve akciğer dinleme cihazı,1816) bulmuş,

Ampere, elektrik akımını ölçen ampermetreyi yapmış,

Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirmişti.

•••

Bu yüzyıllarda Osmanlı ezanı güzel sesle okumanın gerekli olup olmadığını tartışırken,

Avrupalı Londra’da ilk yer altı trenini (metro) (1863) yapmış,

Plante, kurşunlu akümülatörü(1859) ,

Graves Otis ise asansörü bulmuştu.

•••

Bu yüzyıllarda Osmanlı medresesi Yezit’e lanet etmenin gerekip gerekmediğini tartışırken,

Batı’da Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telgrafı buldu.

•••

Kanuni’den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceğini tartışırken,

Batı’da Lavoisier (1781) kimyaya nicel yöntemleri yerleştiriyor, kütlenin korunumu yasasını buluyordu.

•••

Bu tarihlerde Osmanlı medresesi, kandillerde toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tartışırken,

Batı’da Avogadro Birleşen Hacim Oranları Yasası’nı buluyor (1811) ve kimyada yeni bir çığır açıyordu.

•••

Yozlaşan ve gittikçe geriye giden medrese “Selamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir soruya yanıt ararken,

Batı’da J.J.Thomson atomun yapısındaki elektronları keşfediyordu.’’

•••

Avrupa bilimsel düşünmeyi topluma yaymaya çalışır.

Osmanlı, bilimi öğretmek için değil unutturmak için çabalar.

Büyük bir siyasi ve askeri güçtür.

Ama eğitimin mantığını kavrayamaz.

Bilimsel ve endüstriyel devrime ayak uyduramaz.

Eğitimin mantığını kavrayan akıldan icatlar,

Kavrayamayan akıldan çölleşme çıkar.

•••

Okul duvarlarına Atatürk büstlerine put, putperest gibi yazılar yazanlar,biliniz ki,

Atatürk;

Devrimci, gerçekçi, mücadeleci ve akılcıdır.

Batıdaki gelişmeleri görür.

Ülkenin bilimden uzak halini,

Dil bozulursa, düşüncenin de bozulduğunu bilir.

Kurtuluş savaşı sırasında bile eğitimi ihmal etmez.

Karanlığa inat, aydınlık Türkiye der.

Derde deva, yaraya merhem olacak,

Çağdaş eğitime önem verir.

Bugün ülke bir yerlere gelebilmişse, en büyük pay onundur.

•••

Kemalizm’e putperestlik diyor.

Gidiyor soytarının sidikli eteğini öpüyor,

Sümüklü peçetesini yalıyor.

Kaba güce karşı koyabilirsiniz de kaba mantığa karşı koymak kolay olmaz.

Kaba mantık, zekayı bel altı vurmaktır.

Atatürkçülük, umudun yorulduğu yerde, insanlığa yaşam direnci katan bilim ve kültür demek,

Hiçbir Atatürkçü ona tapmaz.

Doğaüstü güçleri olduğuna inanmaz.

Kendisine bir ülke bıraktığı için;

Sever, saygı duyar, yad eder, yaptıklarını unutmaz.

Cehaletin yüksek olduğu yerde demokrasi ne işe yarar?

Zaman, bilim ve teknolojiyi yok sayma yanılgısını hoş görmez.