Demokrat Eğitimci
Sacit ÖZTÜRK
Facebookta Paylaş Makale Listesi
ÇÖKME22 June 2021 Tuesday

Tolstoy’un "İnsan Ne İle Yaşar" adlı kitabında, çiftçi Pahom’un hazin ve ibretlik öyküsü yer alır.

Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır.

Çok uzak bir yerlerde, cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir.

Gerçekten de Reis herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir.

Pahom’a “Sabah güneşin doğuşundan batışına kadar kat ettiğin bütün yerler senin fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım.” der.

“Yoksa bütün hakkını kaybedersin.”

Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye.

Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer.

Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez.

Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış.

Koşar, koşar, ama kesilir takâti.

Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken, Pahom’un burnundan kanlar damlamaya başlar.

Tam başladığı noktaya yaklaşmışken, bir an yığılır yere ve bir daha kalkamaz…

Reis olanları izlemektedir.

Çok kereler şahit olduğu olay yeniden vuku bulmuştur.

Adamlarına bir mezar kazdırır.

Pahom’u bu mezara gömerler.

Reis Pahom’un mezarının başında durur şöyle der.

“Bir insana işte bu kadar toprak yeter.”

Mütemadiyen biriktirmek istiyoruz. Yiyemeyeceğimiz kadar erzak, giyemeyeceğimiz kadar kıyafet, kullanamayacağımız kadar eşya, oturamayacağımız kadar ev…

Gözlerimiz, midelerimizden, arzularımız, ihtiyaçlarımızdan daha büyük!

•••

Musa gibi konuşanlar, Firavun gibi yaşayanlar,

Açları da siz doyurun, diyebiliyor.

Aç olanı doyurmak çok kolay.

Zor olan zengini, arsızı, hırsızı, doymak bilmeyenleri doyurmak..

Tanrının insanlara verdiği değerlerden biri olan aklı, açları doyurmak için kullanmadık.

Aklı, milletin varına yoğuna çökmeye kullandık.

Kimisi 750 milyon dolara çökmüş,

Kimisi otele çökmüş,

Kimisi marinaya çökmüş,

Kimisi müzedeki altın vazolara çökmüş,

Kimisi kıymetli arsalara çökmüş..

İnsanların geleceğini çalmışlar, gelecek nesli borçlandırmışlar, kaynakları yağmalanmışlar, hazineyi boşaltmışlar.

Paramount Otel'de konaklamayan kalmamış.

Maşallah otel otel değil çatlayıncaya kadar, patlayıncaya kadar yiyenlerin uğrak merkezi gibi olmuş.

Finlandiya polisi,

Başbakan Marin'in resmi konuttaki kahvaltılarının ayda 300 euroluk masrafını yasadışı şekilde vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine ve böylece kamu görevi suçu işleyip işlemediğine soruşturma açmış.

•••

Pirince okuruz, meyveye okuruz, şekere okuruz, suya okuruz da hamdolsun sıra kitaba gelince okumayız.

Nefretle yoğrulmuş, çürümüş zihniyet,

İnsanları cahil bıraktı.

Kurumları yok etti.

Ne haksızlık ne zulümler yaptı.

Ne tenini gösteren sanatçı,

Ne dinini gösteren siyasetçi,

Ne de posta güvercini gazeteci,

Lanet olsun sizin kirli düşüncelerinize demedi.

Herkes kirli düşünceye tepki göstermeyi, bir başkasından bekledi.

Basın mı?

Evlere şenlik

Parlamento mu?

İşlevsiz...

Hukuk mu?

Çoktan ölmüş...

Kafir NASA evrenin geçmişine yönelik çalışmalarda çığır açması beklenen,

James Webb kızılötesi uzay teleskobunu yörüngeye göndermeye hazırlanıyor.

Beyinlerini nadasa bırakmış olanlar;

Dün, sahte rapor düzenlemediği için bir doktorun parmaklarını kesti.

Bugün bir siyasi partinin İl binasında Deniz öldürüldü,

Yarın belki Bulut,

Sonraki gün belki Gökyüzü..

Gayretullaha dokunmaz mı?

•••

Harezmi'ye "İnsan nedir?" diye sormuşlar.

Demiş ki;

"İnsan güzel ahlaklı ise '1' eder.

Yakışıklı ise buna bir sıfır ekleyin '10' eder.

Varlıklı ise bir sıfır daha ekleyin '100' eder.

Soylu ve neseb sahibi ise bir sıfır daha ekleyin '1000' eder.

Fakat ahlak olan bir giderse, insanın kıymeti gider geriye değeri olmayan sıfırlar kalır!

•••

Ritüel haline gelmiş gibi,

Sağ partiler, din iman, fakir fukara edebiyatı yapar, garibanın oyunu alır.

İktidara gelir,

Ama zenginlerle iş tutar.

Özal bunlardan biriydi ve açıkça "ben zenginleri severim" demişti.

Mutlak güç, mutlaka yozlaştırır.

Yozlaşma beraberinde çürümeyi getirir.

Sanatçıyı çürütür,

Gazeteciyi çürütür,

Akademisyeni çürütür,

Yazarı çürütür,

Siyasetçiyi çürütür,

Bürokratı çürütür.

Çürümüşlük, halka hizmet yarışını değil, kim nereye çökecek yarışını başlatır.

Garibanın varına yoğuna çökenler, çökmeyi de vatanseverlik diye anlatırlar.

Halk bu durumu sadece izler.

Çürümüşlüğü aşıp medeniyete erişmek isteyen halkın, boynundaki görünmeyen zinciri kırması aklına bile gelmez.

•••

“Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudi'nin yanında rehin duruyordu” diyor Buhar’i.

Peygamberimizi dillerinden düşürmeyen bazı kişiler ne ürettiler de milyarlarca dolar sahibi oldular?

Mars'a araç gönderen Elon Musk’ın bu kadar serveti var mı?

On milyon avro ile iş bağlamak isteyen günümüzün Pahom’ları

“Öğretmenin böögn canlı ders var mı?”

Diyen öğrencinin sesini duyar mı?