Tarihçi-Yazar Emin Yüce’nin “100 soruda Kozan’ın tarihi coğrafyası” adlı kitabından alıntıdır.  - 25.7.2017

Tarihçi-Yazar Emin Yüce’nin “100 soruda Kozan’ın tarihi coğrafyası” adlı kitabından alıntıdır.

İlçede turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için neler yapılabilir?

 

Turizm, “sosyo-kültürel etkisi” her geçen gün daha fazla hissedilen ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en fazla önem verdiği hizmet sektörlerinden biridir. Ayrıca turizm; gelir getirici etkisi, istihdam oluşturması, yeni iş imkânları oluşturması ve kırsal kalkınmanın en önemli kaynağı olması açısından çok önemlidir.

Kozan, Türkiye’deki en önemli destinasyonlar (gidilecek yerler) arasında bulunmaktadır. Bu nedenle, turizm sektörünün eksiklerin tamamlanması ile bu sektörün, ilçe ekonomisindeki payının giderek artması kaçınılmazdır.

Kozan, özellikle tarihi turizm yönünden daha zengindir. İlçedeki tarihi kalıntılar, daha çok İlk Çağ ve Orta Çağ’a ait kalıntılardır. Yöredeki kaleler, kiliseler, tarihi evler, kazılmamış höyükler ve ilçenin tarihi köprüsü ile bedesteni değerli tarihi kalıntılardır. Ancak ilçedeki tarihi kalıntılar ile ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemeler, günü birlik veya mevsimlik olarak yapılmıştır. İlçede bulunan antik kalıntıların, arkeolojik araştırmaları bir an önce yapılmalıdır.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ilçe olan Kozan’ı, turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için yerel yöneticilerimizin yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Ayrıca ilçeye bir an önce “kent müzesinin” yapılması çok önemlidir. Bu durumla ilgili olarak eski hastane olarak kullanılan binanın, müze olarak yeniden düzenlenmesi yönünde çalışmaların yapıldığı yetkililerce dile getirilmiştir.

Bu arada, ilçenin turizm potansiyelinin tam olarak tanıtılabilmesi açısından, ilçede “Turizm Enformasyon Bürosu” açılıp, yabancı dil bilen personel istihdam edilebilir.

Diğer yandan Kozan, bilimsel anlamda ele alınmalı ve Türkiye’deki üniversiteler arkeoloji ve sanat tarihi çalışmalarını Kozan’da gerçekleştirmelidirler. Zira ilçede en az dört bin yıllık tarihi mirasın bütün motifleri vardır. Tarihin derinliklerinde kalmış olan zenginliklerin, daha fazla zaman kaybedilmeden gün ışığına çıkartılmasının, ilçenin çehresini değiştireceği kanaatindeyim.

İlçedeki geleneksel mimarinin korunması amacıyla, tarihi mirası canlandırma ve turizme kazandırma çalışmaları bir an önce başlatılmalıdır. İlçedeki kültürel varlıkları koruyarak ve yenileyerek gelecek nesillere ulaştırmak, yerel yöneticilerin asli görevlerinden biri olmalıdır.

Bu arada, Kozan ve yakın çevresinde bulunan tarihi zenginliklerin yeterince korunamadığı ve ayrıca tanıtımının yapılamadığı da unutulmamalıdır. Bu sorunların vakit kaybedilmeden halledilmesi gereklidir. Çünkü yöredeki mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesinin ilçeye sağlayacağı katkılar kesinlikle göz ardı edilemez.

Kozan’ı hem dünya hem de Türkiye turizm pazarında söz sahibi yapacak projelerin üretilerek, turizmde bir “Kozan Markasının” oluşturulması gerekmektedir. Kozan ilçesini yaşanır kılmak ve Kozanlı’nın refah seviyesini artırmak için, Kozan’ın bir cazibe merkezi haline getirilmesi gerekmektedir. İlçenin cazibe merkezi yapılması, markalaşma yolundaki ilk ve en önemli adım olacaktır.

Bu bağlamda, Kozan’daki turizm değerlerini, sadece Türkiye’de değil dünyada bilinir hale getirmek için çalışılmalıdır. Bu çalışmalar yürütülürken, Kozan’daki “marka değeri yüksek olan yerler” pazarlanmaya çalışılmalıdır (Anavarza Kalesi, Kozan Kalesi, Karasis Kalesi, Tarihi Köprü, Hoşkadem Camisi, Dağılcak Mesire Alanı vb.).

- 25.7.2017