Tarihçi-Yazar Emin Yüce’nin “100 Soruda Kozan’ın tarihi Coğrafyası” adlı kitabından alıntıdır. - 8.8.2017

Tarihçi-Yazar Emin Yüce’nin “100 Soruda Kozan’ın tarihi Coğrafyası” adlı kitabından alıntıdır.

 

İlçede yapılan hayvancılık faaliyetleri hakkında neler söylenebilir?

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilçede toplam 35.000 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların büyük çoğunluğu sığırlardan oluşur. % 75-80’ini kültür ve kültür ırkı hayvanlar oluşturur. Geriye kalanını yerli ırk büyükbaş hayvanların oluşturduğu görülür (2012).

Kozan ilçesinde, büyükbaş işletme sayısı toplam 1923’tür. Bu işletmelerin hemen hemen tamamı 10-50 arası hayvan beslenen küçük işletmelerdir. İlçede 100-200 arası hayvan besleyen işletmelerin sayısı 10 adettir. 200 hayvandan daha fazla büyükbaş besleyen işletme sayısı sadece bir tanedir (2012).

İlçede toplam 150.000 adet küçükbaş hayvan bulunur. Bu hayvanları genelde keçiler (110000) ve koyunlar (40000) oluşturmaktadır. En fazla yetiştirilen küçükbaş ise kıl keçisidir. Küçükbaş hayvanların % 50’si göçer hayvancılık yapan aileler tarafından yetiştirilmektedir. Kozan, hayvancılık işletmeleri yönünden fazla gelişmiş bir durumda değildir.

Kozan’da, kümes hayvanları köylerde ve ilçe merkezinde ilkel olarak yetiştirilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilçede toplam piliç eti üretimi 20 ton civarındadır. İlçedeki yumurta üretimi ise 500000 adet olarak bildirilmiştir (2012). İlkel olarak yapılan tavukçuluk dışında bir adet modern tavuk üretme çiftliği de bulunmaktadır. Bu çiftliğin ilçe ihtiyacını şu an için karşıladığı söylenebilir.

Kozan, arıcılık yönünden kışların ılık geçmesi ve bitki florasının zengin olması nedeniyle oldukça zengin bir yöredir. İlçede 240.000 civarında kovan bulunmaktadır. Kovan başına ortalama 20 kg bal üretilmektedir. İlçenin yıllık bal üretimi 4800 ton civarındadır (2012). Son yıllarda Kozan ve çevresinde arıcılık çok gelişmiş olup, bu alanda, ülke çapına hatta yurt dışına ihracat yapan firmalar bile kurulmuştur. Kozan’da birçok bal kooperatifi de faaliyet halindedir.

Kozan, su ürünleri anlamında özellikle Alabalık üretiminde önemli potansiyeli bulunmaktadır. İlçede üç adet balık üretim çiftliği vardır. Bu çiftliklerde 80 ton üretim gerçekleştirilmiştir.

 

 

İlçede sanayi ve ticaretin gelişmesi için neler yapılabilir?

 

Kozan, stratejik konumda olan bir ilçedir. İlçe, bölgenin “kilit taşı” olma özelliğini günümüzde de taşımaktadır. Bu yüzden Kozan, çevredeki diğer ilçelere göre çok hızlı bir sosyo-ekonomik gelişme süreci içerisindedir. Söz konusu gelişmeyi sanayi ve ticaret alanlarında da gösterebilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken bazı çalışmalar vardır. Bunlardan birkaç tanesi aşağıda verilmiştir. Bunlar;

Adana’nın eski ilçesi Osmaniye’nin il yapılmasıyla birlikte, buranın kalkınmada öncelikli yöre kapsamına alınması, hemen yanı başındaki Kozan’ı olumsuz etkilemiş ve haksız rekabet ortamı yaratmıştır. Çünkü bu iki şehrin ekonomik özelliklerinin birbirine benziyor olması, sanayi alanındaki yatırımların Osmaniye’ye kaymasına yol açmaktadır. Bu yüzden, bir adet Organize Sanayi Bölgesine sahip olan Kozan’ın da “kalkınmada öncelikli yöre” kapsamına alınması gereklidir.

Diğer yandan, Kozan için çok büyük ekonomik değere sahip ve Kozan’ı en kısa mesafeden iç bölgelere bağlayacak olan “Kozan-Mansurlu-Yahyalı-Kayseri” yolunun bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

Güneri köyü ile Oruçlu Orman İşletme Deposu arasında kalan araziye kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesi’nin, ilçedeki imalata dönük iş yeri sayısını artıracağı gibi, işsizlik sorununa da katkıda bulunacaktır. Hizmete başlamış olan OSB’nin, ilçenin gelişmesi ve ekonominin canlanması açısından hayati bir önemi vardır. Bu bağlamda, ilçede meyve suyu fabrikaları, yağ fabrikaları, süt ve süt ürünleri fabrikaları ve madencilik sektörüne yönelik fabrikalar kurulabilir.

İlçede çıkarılan madenlerin üretim faaliyetlerini artırmak ve yöre madenciliğini geliştirmek için işletmecilere kredi imkânları sağlanmalı ve ulaşım durumlarının ıslah edilmesi gerekmektedir. Zira madencilik faaliyetlerinde bulunan bölgelerin sosyal ve ekonomik açıdan diğer bölgelere göre daha çabuk kalkındığı bir gerçektir.

 

 

- 8.8.2017