Tarihçi-Yazar Emin Yüce’nin “100 Soruda Kozan’ın tarihi Coğrafyası” adlı kitabından alıntıdır. - 22.8.2017

Tarihçi-Yazar Emin Yüce’nin “100 Soruda Kozan’ın tarihi Coğrafyası” adlı kitabından alıntıdır.

 

İlçede bulunan rezerv ve üretim açısından önemli olan madenler hangileridir?

 

Kozan ilçesi, MTA’nın yapmış olduğu araştırmalara bağlı alarak yeraltı zenginlikleri bakımından, Adana ili içinde öneme haiz bir konumdadır. İlçenin maden potansiyeli, il bünyesindeki maden zenginliğinin önemli bir kısmını kapsamaktadır.

Kozan’da kurşun, çinko ve demir gibi metalik madenler; barit, kuvarsit ve kireçtaşı gibi sanayi hammaddeleri ile linyit gibi enerji hammaddeleri bulunmaktadır.

İlçede işletilen ve işletilebilir durumda olan maden yatakları aşağıda verilmiştir. Bunlar;

 

a-Bucaklı köyünde linyit madeni çıkarılmakta olup, bu yatağın rezervi 450.000 tondur.

b-Horzum yaylasındaki muhtelif mevkilerden çinko, kuvarsit (150 milyon ton rezerv) ve kurşun (100 bin ton rezerv) madenleri çıkarılmaktadır.

c-Ilıca köyünde cam ve seramik endüstrisinde yoğun olarak tüketilen Kuvarsit (Kuvars kumu) işletimi yapılmaktadır.

d-Çulluuşağı köyünde yine kuvars kumu işletilmektedir.

e-Mansurlu köyünde (Feke) demir madeni çıkarılmakla birlikte, hemen yakınındaki Kozan’a bağlı Akkaya, Kalkumaş ve Marangeçili köylerinde de demir yatakları mevcuttur.

 

Kozan’ın geçmişteki ve günümüzdeki ulaşım durumu genel olarak nasıldı?

 

Kozan ilçesi; Adana’nın aşağı ova kesimini Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli’ye oradan da Kayseri’ye bağlayan yol güzergâhındadır. Kozan, tarihte Adana-Kayseri ticaret yolu için bir geçiş yeriydi. Bu güzergâh, Çukurova-Suriye ticaret yolunun önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Bu güzergâh üzerinde birçok kervansaray inşa edilmiştir. Bu yolu, tarihte Hititlerin Mısır seferi için kullandıkları da bilinmektedir.

Bu arada, İlk Çağ ve Orta Çağ’da Adana ile Kozan arasındaki yolun Anavarza yakınlarından geçtiği bilinmektedir. Ancak daha sonraki süreçte, Adana’dan çıkan bir kervan Sarıçam, Saygeçit, Koyunevi, Ağzıkaraca ve Dikili’ye uğrayıp Kozan’a ulaşmaktaydı. Elbette ki bu güzergâh değişimi, söz konusu yolun önemini değiştirmemiştir.

Kozan’da ulaşım, günümüzde sadece karayolu ile sağlanmakta. İlçede hava, demir ve deniz ulaşımı bulunmamakla beraber, bu ihtiyaç yakın il ve ilçelerden karşılanmaktadır. Şöyle ki, deniz ulaşımı Yumurtalık, Ceyhan ve İskenderun şehirlerinde yer alan limanlardan sağlanmakta. İlçenin hava ulaşımı, merkez ilçe Seyhan’da bulunan Şakirpaşa Hava Limanı’ndan, demiryolu ihtiyacı ise Seyhan’da ve Ceyhan’da bulunan istasyonlardan karşılanmaktadır.

 

- 22.8.2017