Soner YALÇIN’IN SAKLI SEÇİLMİŞLER KİTABI’NDAN ALINTI İTHAL TOHUMLAR SOFRAMIZA KANSER OLARAK NASIL GELDİ? Yazısının Devamı - 23.5.2018

Soner YALÇIN’IN SAKLI SEÇİLMİŞLER KİTABI’NDAN ALINTI

İTHAL TOHUMLAR SOFRAMIZA KANSER OLARAK NASIL GELDİ? Yazısının Devamı

 

Osmanlı bu süreci yaşadı

Osmanlı’nın son döneminde, Avrupalıların alacaklarını toplamak için kurdukları Düyun-ı Umumiye vardı. El koydukları gelirlerden biri de tütün idi. Tütün idaresiyle ilgili Reji Dairesi’ni kurdular. Bu kurumun kendi silahlı kolcuları, vergi toplar ve vergi vermemek için kaçak tütün ekimi yapanları cezalandırırdı. Binlerce Osmanlı köylüsü bu katil sürüsü tarafından katledildi ya da hapse atıldı.

Şimdi… Bugün…

Dünya tohum şirketlerinin “ tohum polisleri” var. Sertifikalı tohumu, küresel şirketlerden aldığınızda sözleşme imzalıyorsunuz. Küresel şirketin “ polisi” araziye gelip tohum örnekleri alarak, kontrata uyup uymadığınızı belirleme hakkına sahip!

Keza. Anlaşmanın yükümlülükleri sözleşme sahibinin bütün varislerini ve temsilcilerini bağlıyor! Evet. Bu küresel şirketler,

“ patent ihlalcileri” hakkında bilgi alabilmek için özel dedektifler kiralıyor! “ Bir canlı organizma üzerinde fikri mülkiyet hakkı olamaz” demeyin!

Tarım ve gıda tekelleri dünya tarımına/ gıdasına egemen olmak için hemen her yola başvuruyor. Bir yanda, kendi hükümetlerini( IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumları) devreye sokarak gelişmekte olan ülkelerin tarımı ve gıdası üzerinde yıkıcı etkilere neden olan yapısal uyum programlarını dayatıyor. Diğer yanda, yerli tohum ticaretinin yasaklanmasını sağlayıp genetik yapısı değiştirilerek patent hakkını elde ettikleri kısırlaştırılmış tohumların ekilmesini zorunlu hale getiriyorlar. İşte…

AKP ardı ardına çıkardıkları yasaları TBMM’den geçirerek küresel dayatmaya boyun eğdi. Hemen ardından…

Tohumumuzu koruyan tüm kurumlar tasfiye edildi. Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı enstitülerde, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne(TİGEM) ait çiftliklerde, tohum üretip, ucuz fiyatlarla ve zamanında üreticiye ulaştırma şeklinde işleyen kamusal sistem pasifize edildi. Araştırma Enstitüleri kapatılmaya başlandı.

Evet…

Anadolu’nun “ genetik mirasının” birkaç küresel şirketin mülkiyetine geçme sürecinin Turgut Özal ile başlayıp Erdoğan ile sürmesi böyle devam etti. Anadolu’yu kısır tohuma mahkûm ettiler. Oysa Anadolu kadını buğdayla, pirinçle yemek yaparken “ iyi-güzel” anlamında “artağan” derdi; yani çoğalan, bereketli…

Kimdi tohumu kısırlaştıran bu küresel şirketler? Bu şirketler tohumun patentini nasıl ele geçirdi?

İşte o aile

John H. Davis…

“ Tarım Ticareti” kavramını ilk kullanan kişi oldu.

1935-36 yıllarında ABD Tarım Bakanlığı’nda çalıştığı süre boyunca ders verdi. 1939’dan itibaren Amerikan tarım kurumlarında görev yaptı. Ve…

1953-54 yılları arasında ABD Başkanı Dwight Eisenhower yönetiminde Tarım Bakanı yardımcısı oldu.

1955’te Washington’dan ayrıldı ve o zamanlar tarım uzmanları için önemli bir yer olan Harvard Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1956’da Harvard İş Dergisi’nde yazdığı makalede şöyle diyordu:

“ Çiftlik sorununu sonsuza değin çözmenin ve işlevsiz hükümet programlarını engellemenin tek yolu tarımı şirketlere devretmektir!”

Mesele buydu; “ tarım teknolojisi” aldatmacasıyla geleneksel tarımı aile çiftçilerinden/ köylüden alıp küresel şirketlerin eline teslim etmekti.

Kimdi bu küresel şirketler?

Tohumu, kimyasal ilacı ( ve itibariyle gübreden mazota) petrolü ve finansı / krediyi elinde bulunduranlar!

En büyüğü: Rockefeller…

Bu aileyi kısaca tanıtmalıyım:

“ Kocakarı ilaçları” yapıp satan seyyar satıcı William Rockefeller, 18. yüzyılda ABD’ye göçen Fransız-Alman bir aileden geliyordu.

Eşi, Eliza Davison ise 17. yüzyılda ABD’deki New England’a yerleşmiş İngiliz-İskoç aşırı-dindar bir Protestan Hıristiyan ailenin kızıydı…

William-Eliza Rockefeller çiftinin altı çocukları oldu:

Lucy (1838-1878), William(1841-1922), Mary Ann( 1843-1925), Franklin( 1845-1917), Francis( 1845-1847) ve John davison Rockefeller…

“ Ölüm İmparatorluğu” nu kuran John Davison Rockefeller Sr. İdi…

1839 yılında New York’un güneyindeki küçük bir kasaba olan Richford’da doğdu. Baptist Kilisesi’nde vaftiz edildi. Pek eğitim görmedi. Muhasebeci oldu. Bir kitapçı yanında çalıştı. 20 yaşında ticarete atıldı.

 

- 23.5.2018