Şemsettin İnceler
AHİR ZAMAN (1) 11.2.2020
Peygamberler silsilesi içerisinde bizim peygamberimiz (s.a.v), son halka olduğuna göre, onun ümmeti de Hz. Adem (a.s) den bu yana gelip geçen son topluluktur. Her ikisi yani peygamber efendimizin son peygamber oluşu ile bu ümmetin son ümmet oluşu zarurat-ı diniyedendir; kat’idir-kesindir, üzerinde münakaşa yoktur.
Bir sahih hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerle kendi ümmetinin ömrü konusunda mukayeseli bir üslupla şöyle buyurmuştur:’’ Bir güne nispetle geçmiş ümmetler, güneşin doğuşundan ikindiye kadar vakti tüketirlerken, benim ümmetim ise, ikindiden akşama kadarki zaman dilimini tüketecektir.’’ Bu haber-i meşhura göre, bu ümmete 1/5 lik bir dilim verilmiştir. Hz. Adem(a.s) ile kıyamet arası dönem baz alındığında geçmiş ümmetlere zamandan dört dilim, bize ise bir dilim tahsis edilmiştir. Kişiye eceli bildirilmediği gibi, kıyametin ne zaman kopacağı da bildirilmemiştir. Ecelinde kıyametinde alametleri vardır. Allahtan umut kesilmez ama çaresiz hastalık ile ileri derecedeki yaşlılık halleri ecelin yaklaştığının veya geldiğinin alametleri olmaktadır… Gerek Haber’ül Mütavatur gerekse Haber’ül Ahadlarda kıyametin büyük-küçük alametlerinden sıkça bahsedilmiştir. Bu yazımda büyük alametleri atlayacağım; küçük alametlerden çok ilginç bulduğum maddelerden bir kaçını yazacağım.
Hadis-i şeriflerde: İnsanların, binalarının yükseklikte yarışacakları meselesi çok sık bir şekilde dile getirilmiştir. Bu gün buna dikey mimarı denilmektedir. 20. Asırda önce Batıda ortaya çıktı; sonra da dünyaya yayıldı. Tabiiki bu durum, toplumun kültür yapısını değiştirdi; toplumu birbirine yabancılaştırdı; hatta ahlakını dahi bozdu diyebiliriz.
Başka bir Hadis-i Şerifte: ‘’Lakaa oğlu Lakaa toplumun en mutlu grubu oluncaya kadar kıyamet kopmaz’’ buyurulmuştur. Geçen asırlarda ‘’ Lakaa’nın manası tam anlaşılamamıştır; hafif meşreb insan tipleri oldukları bilinmiş ama geçmişte sosyolojik karşılıkları olmadığından hangi kesim oldukları tutturulamamıştır. Biz bu hadis-i şerifi şöyle te’vil edebiliriz: Yüz sene önce olmayan, ama bu gün toplumun en önünde olan, alım gücü yüksek, gençliğin gözdesi ve türedi meslek sahibi kişiler diyebiliriz. Teşhirci mankenler ve takipçileri, eskiden hokkabaz veya soytarı denilen standapçılar, vüçut hatlarını öncüleyerek öne çıkan sanatçı müsvettelerini kısaca sayabiliriz. Aslında toplumun dertleriyle dertlenmeyen zenginlerden herkesim, Lakaa bin Lakaa’dır.
Yine bir haberde (hadiste): ‘’Kıyamet yaklaştığında kişiler evlerinde küçük köpek besleyecekler; bu, çocuk beslemekten daha değerli olacaktır.’’buyrulmaktadır. Bu hadis, yüz yıllar öncesinden gelen nokta operasyonu gibi bir haberdir. Kişi ne kadar bilgili, akıllı olursa olsun; hatta dahi de olsa böyle bir ayrıntıyı bilemez. Bilmek için her halukarda peygamber olması gerek!.. Batı da 90 yıl kadar önce başlayıp yayılan bu hastalık ( bana göre bir hastalıktır) bu gün küresel bir boyut kazanmıştır.
Bu makalemde sonuncu olarak yazacağım kıyamet alametinin korkusuyla her gün yatıp kalkıyoruz: Bunlar Depremlerdir!.. Bir hadiste: ‘’ Zelzelelerin çokluğu kıyamet alametlerindendir.’’ buyurulmuştur. İlginçtir, bu haber MATTA İNCİL’inde de geçmektedir. Peygamber efendimize Tevrat ve İncil’den sorulduğunda, içlerinde doğru bilgi de olabilir, yanlış bilgi de olabilir; siz Kur’an’a sarılın buyurmuşlardır. Elazığ depreminden hemen sonra bütün dünyanın beşik gibi sallandığı haberini işittik. Cenab-ı Hak Rahman Suresinin birinci sayfasında evrenin düzenini insanların göstereceği salt adalete bağlanmıştır.
Yukarıda özetlediğim alametlerin zaviyesinden dünyada bulunduğumuz noktaya baktığımız zaman bir EŞİKTE olduğumuzu hemencecik anlayabiliriz. Kur’an’da kesin olarak:’’ Dünyanın Varisleri Salih Kullardır.’’ Buyurulmaktadır.
Sonfikir Gazetesi Resmi Web Sitesi - Haftalık Bağımsız Siyasi Kültürel Fikir Gazetesi
Gazetemizin yayın ilkeleri gereğince hiç bir yazarımıza müdahale etmemiz söz konusu değildir. Yazarlarımız yazılarından kendileri sorumludur. Sitemize Yayınlanan Materyallerin Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz. 
Tufanpaşa mah. Üstün sok.No:6 Kozan/Adana
[yönetim paneli]   [anket yönetim paneli]